Aanleg tuin

Bij aanleg tuin wordt er eerst geluisterd naar wens van klant hoe de tuin er moet uitzien of wordt er gewerkt volgens plan van een tuinarchitect . het tekenen van tuinplannen wordt niet door ons gedaan om dat dit te veel tijd in beslag neemt. Alle tuinplannen zijn welkom zowel een plan die de klant als tuinarchitect heeft getekend.

Na bespreking met de klant en de wensen over het plan wordt er een offerte of prijsberaming gemaakt voor zowel de volledige als een deel van de werken.
Prijs en offertes worden bij ons op maximum bedrag berekend zo dat u niet op een verrassing komt in de eindfactuur door. Hier kan u altijd beroep doen op een budget aanleg klant, dit bepaald hoeveel hij wil uitgeven zodat wij bekijken tot waar we de werken kunnen realiseren volgens budget van de klant. We proberen dan ook eerst en vooral de belangrijkste zaken eerst te doen daarna de nodige afwerkingen als hun budget dit toelaat.

Bij het aanleggen van de terrassen en paden  worden er kwaliteits producten gebruikt van bij de vaste leveranciers :Youbuild ,Bouwpunt, Artstone,...

Plaatsen houten omheiningen en draad afsluiting voor tuin en weides daar zorgen wij ook voor.

Aanleg van de gazons, plantvakken en hagen  wordt er een grote massa bodemverbeteraar aan de bodem toegevoegd om planten en gazon beter te laten groeien. Dit zorgt ervoor waar het nodig is dat de bodem het water sneller vasthoud. Bodem verbeteraar is goedkoop product mits de juiste leverancier die een kwaliteit label heeft ben je zeker van een goed product die geen afvalstoffen bevat.

Zaaien van de gazon gebeurt door middel van een mechanische zaaicombinaties die de grond niet verdichten en een optimale opkomst van het gras verzekeren mits de juiste weersomstandigheden.

 

Het aanleggen van waterdoorlatende wegen met landelijk karakter is even eens aan ons besteed. Door het water te laten doorsijpelen in de grond is dit goed voor u en de bodem:

  • voor u een lage kostprijs ( geen wateroverlast,….)
  • voor de bodem een betere waterhuishouding en betere levens omgeving voor plantenwortels als bodemleven.
Categorie: