Maaien van ruwterreinen

Ruwe terreinen kort houden

 

 

Een (bouw)terrein ruw of vlak, dan maaien of klepelmaaien (dat is zeer kort afsnijden) we het lange gras.

Bij Tuinen Coens beschikken we hiervoor over het juiste professionele materiaal.

We gaan tot zeer grote oppervlaktes (2000 m2 of groter).

 

maaien